Wydawnictwo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne to nie tylko szkoła policealna oraz kursy. PTE O. Olsztyn to także wydawnictwo naukowe. W swoich zbiorach posiadamy kilka pozycji naukowo-dydaktycznych.