Statut Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

Uchwalony 16.03.2018 r. i wpisany do KRS  

TREŚĆ STATUTU