Uproszczona księgowość

Jako jedna z niewielu firm szkoleniowych w regionie szkolimy z zakresu uproszczonej księgowości w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów (PKPiR).

Chcesz prowadzić biuro rachunkowe?

A może prowadzisz działalność gospodarczą? Wolisz nauczyć się samodzielnie rozliczać z US i ZUS?

NIC TRUDNEGO!!! Wbrew pozorom nie jest to trudne. W okresie łącznym 12 dniu poznasz tajniki uproszczonej rachunkowości, rozrachunków, dekretacji w PKPiR.

Wszystkie ćwiczenia opracowane są w sposób jasny oraz przystępny w oparciu o najbardziej popularne operacje gospodarcze w małej firmie. Każde z zadań opatrzone jest właściwym komentarzem zgodną z wykładnią prawa. W kursie stawiamy w większości na praktykę.

Księgowość w małej firmie w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów.


Planowany termin: 08-30.06.2021r.

 

 890 zł brutto (płatność w 2 ratach)

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

40 godzin dydaktycznych*, 8 spotkań 

*godzina dydaktyczna - 45 minut

 

 

 Zajęcia odbywają się 2/3x w tygodniu

 w godzinach 16-20

Osoby nie posiadające lub posiadające podstawową wiedzę w zakresie kadrowo-płacowym. słuchacz powinien mieć min. średnie wykształcenia oraz znać podstawy obsługi komputera.Prowadzenie księgowości w małej firmie. Zapoznanie słuchaczy z prowadzeniem księgowości w oparciu o PKPiR, obowiązkach wobec ZUS oraz US. Dokumentacja zdarzeń gospodarczych. Odpowiedzialność. Składanie deklaracji ZUS i US. Ćwiczenia komputerowe na systemie informatycznym ENOVA lub Rachmistrz. Przegląd całościowy od zaistnienia zdarzenia gospodarczego poprzez zaksięgowanie dokumentów do rozliczenia z ZUS i US.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"
Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Księgowość w małej firmie w oparciu o PKPiR” + imię i nazwisko.

 

 

I Blok tematyczny

Prawo Pracy, ubezpieczeń społecznych.

 

II Blok tematyczny 

Podstawy księgowości w oparciu o PKPiR:

1.   Księga przychodów i rozchodów, ryczałt - od podstaw.

2.   Podstawy prawne prowadzenia Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów.

Opodatkowanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza i spółek osobowych.

Ryczałt ewidencjonowany.

Karta podatkowa.

3.   Podatkowa księga przychodów i rozchodów zasady jej prowadzenia.

4.   Prowadzenie księgi i obligatoryjnych ewidencji.

5.   Zasady prowadzenia ryczałtu ewidencjonowanego.

6.   Ewidencja przychodów w firmie indywidualnego przedsiębiorcy dla celów podatkowych.

7.   Ewidencja kosztów związanych z prowadzoną działalnością dla celów podatkowych.

8.   Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

9.   Rozliczanie samochodu w firmie.

10. Naliczanie oraz ewidencja wynagrodzeń i składek ZUS. 

11. Sporządzanie listy płac i deklaracji ZUS.

12. Rozliczanie podatku dochodowego właściciela .

13.  Zasady prowadzenie ewidencji VAT.

14.  Rozliczanie podatku VAT.

 

III Blok tematyczny  

Blok realizowany jest w pracowni komputerowej. 

Ćwiczenia komputerowe na systemie informatycznym ENOVA lub Rachmistrz:

handel: wystawianie dokumentów handlowych,

księgowość - PKPiR,

ewidencja pojazdów,

zobowiązania, należności,

rozliczenia z ZUS i US, 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII, pok.706

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25 

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.