Rekrutacja/Wykaz dokumentów

 

 

WAŻNA INFORMACJA dla osób zainteresowanych kształceniem w zawodzie TECHNIK FARMACEUTYCZNY ! 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2014r., poz.1140, § 2.3) „Od roku szkolnego 2018/2019 w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe nie prowadzi się rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej (na semestr pierwszy), w której realizuje się kształcenie w zawodzie technik farmaceutyczny. Kształcenie w tym zawodzie prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia”. 

 

Dlatego zachęcamy do skorzystania z OSTATNIEJ szansy !!! 

Przyjmujemy na II, III i IV semestr.

 

Link do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej: isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI:

  • Decyduje kolejność zgłoszeń
  • Ilość miejsc ograniczona


Zapisy:  Sekretariat Szkoły /Dyrektor Szkoły /  tel. 89 5 27 24 49

 

 

 

 

 

WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH:

  • Osoby, które zapiszą się on-line proszone są o kontakt telefoniczny pod numer telefonu 89 5 27 58 25, celem ustalenia terminu dopełnienia wszystkich formalności rekrutacyjnych
  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej - oryginał lub odpis 
  • Zdjęcia 3 szt: 2 zdjęcia format - 37 x 52 mm; 1 zdjęcie format - 30 x 42 mm
  • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy (NIE lekarza rodzinnego) o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik farmaceutyczny
  • Kopia dowodu osobistego - oryginał do wglądu
  • Dokumenty wypełniane w sekretariacie szkoły: podanie o przyjęcie, kwestionariusz osobowy

DOKUMENTY REKRUTACYJNE NALEŻY SKŁADAĆ: 

Szkoła Policealna PTE, ul. 1 Maja 13 (piętro VII, pok 706), 10-113 Olsztyn (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie); tel. 89 5 27 58 25.