Szkolenie dla kandydatów na parlamentarzystów i członków ich sztabów wyborczych.



2.500 zł (od osoby). Istnieje możliwość negocjacji cen i warunków przeprowadzenia zajęć w przypadku szkolenia grup kandydatów reprezentujących poszczególne ugrupowania polityczne.

30 godzin

Istnieje możliwość negocjacji warunków przeprowadzenia zajęć w przypadku szkolenia grup kandydatów reprezentujących poszczególne ugrupowania polityczne.

Kandydaci na parlamentarzystów i członków ich sztabów wyborczych. Zajęcia prowadzone przez specjalistów z zakresu marketingu politycznego (i dziedzin pokrewnych), autorów licznych kampanii wyborczych. Ponad połowa czasu przeznaczona będzie na zajęcia warsztatowe i indywidualne.

Kompleksowe, praktyczne przegotowanie kandydatów (lub członków sztabów wyborczych) do prowadzenia profesjonalnej kampanii wyborczej. Uczestnicy otrzymają wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do przygotowania założeń kampanii, opracowania jej najistotniejszych elementów oraz jej sprawnego i ekonomicznie efektywnego przeprowadzenia.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionej 

"Karty zgłoszeniowej" 

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie. Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs „Szkolenie dla kandydatów na parlamentarzystów i członków ich sztabów wyborczych” + imię i nazwisko.

1. Analiza sytuacji wyjściowej.
1.a. Ocena szans wyborczych.
1.b. Partia, komitet wyborczy, kandydat niezależny?
2. Badanie opinii i grup docelowych wyborców.
2.a. Zachowania i decyzje wyborcze elektoratu.
2.b. Badanie opinii publicznej.
2.c. Program wyborczy (hasła wyborcze).
3. Sztab i pieniądze.
3.a. Zasady organizacji sztabu.
3.b. Eksperci i ochotnicy.
3.c. Finansowanie kampanii: zdobywanie i wydatkowanie pieniędzy.
4. Dobór narzędzi kampanii.
4.a. Gadżety, ulotki, plakaty, internet, radio i telewizja.
4.b. Wiece, spotkania wyborcze, rozmowy, kampania door-to-door.
5. Strategia kampanii.
5.a. Planowanie działań.
6. Współpraca z mediami.
6.a. Budowanie relacji z dziennikarzami.
6.b. Skuteczna informacja prasowa / konferencja prasowa.
6.c. Przed mikrofonem i kamerą.
7. Wystąpienia publiczne.
7.a. Przygotowanie do wystąpienia.
7.b. Retoryka, erystyka i manipulacje.
7.c. Sposób wymowy i dykcji.
7.d. Przegotowywanie wystąpień.
8. Sytuacje kryzysowe.
8.a. Rodzaje sytuacji kryzysowych – co grozi kandydatowi?
8.b. Zachowania w sytuacjach kryzysowych.
8.c. Działania neutralizujące.
9. Konsultacje indywidualne.
9.a. Profil psychologiczny kandydata.
9.b. Wymowa i dykcja.
9.b. Wygląd (ubiór i zachowania).
9.c. Fotografia wyborcza.
9.d. Materiały wyborcze.
9.e. Spoty radiowe i telewizyjne.
9.f. Strona www.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII, (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

Telefon:  89 5 27 58 25

Istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w przypadku szkolenia grup kandydatów reprezentujących poszczególne ugrupowania polityczne w wybranym przez zamawiającego miejscu.

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności. 

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.