KURSY I SZKOLENIA

H A R M O N O G R A M   

(Aktualizacja 14 maja 2019 r., godz.14:00)

Zapisy 89 5 27 58 25

Nazwa szkolenia

Planowany

termin realizacji

Ilość

godzin

dydaktycznych

Ilość

spotkań

Cena

Oferta

Uwagi

Szkolenie dla kandydatów na Członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

 

I połowa czerwca 2019

 

90

8

2.500 zł

Szczegóły

Doradca restrukturyzacyjny (dawny Syndyk)

I połowa maja 2019
90 8 2.690 zł Szczegóły

Skuteczne przygotowanie studium wykonalności do projektu UE

I połowa maja 2019 54 1.700 zł Szczegóły

Public Relations – narzędzie wsparcia MŚP

 

I połowa maja 2019

 

15 2 600 zł Szczegóły
Strategia budowania skutecznego biznesplanu

I połowa maja 2019

Nowość

16 2 890 zł Szczegóły Szkolenie w j. polskim i j.angielskim

Specjalista ds. kadr i płacPOTWIERDZAMY termin

20.05.- 22.07.2019 


135

27

 1.690 zł

Z VIP Kartą Rabatol.pl - 1.521 zł

Szczegóły

Specjalista ds. kadr i płac w nowoczesnym przedsiębiorstwie

I połowa maja 2019

70

14

1.250 zł

Szczegóły

Obsługa programu Płatnik

/ do uzgodnienia

I połowa maja 2019

30

20

6

-

690 zł

1.350 zł

Szczegóły

Pakiet OFFICE dla kadrowców


/ do uzgodnienia

I połowa maja 2019

30

20

6

-

499 zł

1.350 zł

Szczegóły

Samodzielny

księgowy - bilansista

 

W trakcie realizacji

20.03.-20.05.2019

Planowany termin

 20.05.-10.07.2019

80

16

1.080 zł

Szczegóły

Samodzielny

księgowy - bilansista

w oparciu o system ENOVA

-

135

27

1.570 zł

Szczegóły

Księgowość w małej firmie w oparciu o Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów

 

W trakcie realizacji

11.04.-27.05.2019

 

60

12

890 zł

Szczegóły

Rachunkowość budżetowa

 
I połowa maja 2019


50

10

1.250 zł

Szczegóły


 

Prowadzenie ksiąg handlowych w programie Rewizor

 

/ do uzgodnienia

I połowa maja 2019

30

20

6

-

690 zł

1.350 zł

Szczegóły


Inwentaryzacja

 

I połowa maja 2019

 

5

1

550 zł

Szczegóły

 

Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych

I połowa maja 2019

4

1

450 zł

Szczegóły

 

Zasady ewidencji dowodów księgowych

I połowa maja 2019

4

1

550 zł

Szczegóły

 

Kosztorysowanie robót w produkcji i usługach z zastosowaniem narzędzi AutoCAD i EXCEL

/ do uzgodnienia

I połowa maja 2019

40

20

8

-

890 zł

1.490 zł

Szczegóły

Profesjonalna Asystentka/Sekretarka

I połowa maj 2019

35

7

549 zł

Szczegóły

 

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.(Krok po kroku - dla początkujących)

I połowa maja 2019

20

4

395 zł

Szczegóły

 

Podstawy prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego

I połowa maja 2019

20

4

395 zł

Szczegóły

 

Elementy kultury i klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie

I połowa maja 2019

8

2

650 zł

Szczegóły

 

Zarządzanie zespołem, przywództwo i motywowanie

I połowa maja 2019

14

3

650 zł

Szczegóły

 

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

I połowa maja 2019

20

4

1.290 zł

Szczegóły

 

Obsługa klienta w procesie sprzedaży z elementami autoprezentacji I połowa maja 2019

20

4

1.080 zł

Szczegóły

 

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy

I połowa maja 2019

8

2

650 zł

Szczegóły

 

Radzenie sobie ze stresem

I połowa maja 2019

15

3

890 zł

Szczegóły

 

Social Media

I połowa maja 2019

12

2

1200 zł

Szczegóły

 

Techniki badawcze w naukach społeczno-ekonomicznych

I połowa maja 2019

6

2

400 zł

Szczegóły

 

 

Instrumenty i techniki badawcze  w naukach społeczno-ekonomicznych

 

I połowa maja 2019

6

2

450 zł

Szczegóły

 

Szkolenie dla kandydatów na parlamentarzystów i członków ich sztabów wyborczych.

-

30

do uzgodnienia

2.500 zł

Szczegóły


Kursy BHP i p.poż.

do uzgodnienia

 

do uzgodnienia

do uzgodnienia

Szczegóły


I pomoc przedmedyczna

do uzgodnienia

 

do uzgodnienia

do uzgodnienia

Szczegóły