Przedmioty

 

Kwalifikacja Z.19. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi

Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym

 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomaganie działalności  w ochronie zdrowia
 • Język obcy w branży farmaceutycznej
 • Podstawy anatomii, fizjologii i patofilzjologii
 • Podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Elementy pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Technologia postaci leków
 • Farmakologia
 • Analiza leków
 • Farmakognozja
 • Wychowanie fizyczne

 

Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym

 • Technologia sporządzania leków
 • Analiza produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Badania tożsamości surowców naturalnych
 • Świadczenia farmaceutyczne

 

Baza dydaktyczna

 • Zajęcia teoretyczne prowadzone są w przystosowanych do nauki salach wykładowych w siedzibie szkoły (Olsztyn, ul. 1 Maja 13)
 • Zajęcia i ćwiczenia praktyczne odbywają się w pracowniach specjalistycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz pracowni farmakognozji w siedzibie szkoły

 

Prowadzenie zajęć

 • Tryb stacjonarny (2 lata-4 semestry)
 • Co tydzień: piątki (od godz.14:30); soboty i niedziele (od godz.8:30)

Zapisy:  Sekretariat Szkoły /Dyrektor Szkoły /  tel. 89 5 27 24 49

 

 

Nie zdałeś matury?

Nie szkodzi...

U nas możesz uczyć się bez matury!