Zmiany w podatku VAT i podatkach dochodowych.

 

 

 

Czerwiec 2021 r.

 

 

 

549 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

6 godzin dydaktycznych* (1 spotkanie)

*godzina dydaktyczna - 45 minut

 

 

Zajęcia odbywają się w tygodniu / w weekendy.

 

Skierowane do osób stosujących prawo podatkowe w codziennej pracy, w tym pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

Celem szkolenia jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego rozliczania podatku VAT; stosowanie prawa podatkowego w praktyce z uwzględnieniem dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych.

 

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Zmiany w podatku VAT i podatkach dochodowych" + imię i nazwisko.

 

1. Podatek  VAT, podatnicy, przedmiot opodatkowania, obowiązek podatkowy.
2. Stawki podatku VAT.
3. „Biała lista podatników”.
4. Podzielona płatność (split payment).
5. Nowe obowiązki dokumentacyjne  pozwalające na stosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów WDT.
6. Nowa struktura JPK - VAT – obowiązki ewidencyjne.
7. Klasyfikacje statystyczne:
• nomenklatura scalona - kody CN
• polska klasyfikacja wyrobów i usług PKWiU – 2015
8. Import towarów procedura uproszczona.
9. Kasy Fiskalne on-line. Przedłużenie terminu do rozpoczęcia   ewidencjonowania.
10. Podatki dochodowe – zapłata przy zastosowaniu podzielonej płatności, a koszty uzyskania przychodów (k.u.p.). 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

                      ul. 1 Maja 13, piętro VII,

       (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

                           89 5 27 58 25

                      pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.