Podatki dla księgowych

 

Czerwiec 2021 r.

 

 

 

 

 

790 zł brutto

1800 zł brutto - indywidualne

Płatność w ratach.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

16 godzin dydaktycznych* (2 spotkania)

*godzina dydaktyczna - 45 minut

 

 

Zajęcia odbywają się w tygodniu / w weekendy.

 

Szkolenie adresowane jest do księgowych lub kandydatów na księgowych sektora rynkowego: spółki z o.o.; spółdzielnie.

Cel szkolenia: przybliżenie zagadnień podatkowych grupie zawodowej księgowych, praca z ustawami podatkowymi, praktyczne przykłady podatkowe w zakresie sporządzania deklaracji, dokonywania wpłat i zwrotów.

 

Notka biograficzna wykładowcy: były pracownik Izby Administracji Skarbowej, lustrator sektora spółdzielczości, mgr ekonomii, pedagog, wieloletni praktyk w zakresie księgowości oraz prowadzenia wykładów z dziedziny rachunkowości, podatków i finansów. 

 

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Podatki dla księgowych" + imię i nazwisko.

 

Blok I – podstawy prawne podatków -8 godz.

1.   System podatkowy w Polsce.

2.   Ordynacja podatkowa.

3.   Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT.

4.   Podatek CIT 10Z – zryczałtowany podatek dochodowy od zagranicznych osób prawnych.

5.   Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT.

6.   Podatek  od wartości dodanej – VAT.

 

Blok II –  praktyka podatkowa-8 godz.

1.   Deklaracje podatkowe.

2.   Wpłaty podatków.

3.   Zwroty podatków.


 


 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

                      ul. 1 Maja 13, piętro VII,

       (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

                           89 5 27 58 25

                      pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.