Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Czerwiec 2021 r.

430 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia

5 godzin dydaktycznych*, 1 spotkanie

* godzina dydaktyczna - 45 minut

Zajęcia odbywają się w godzinach 16-20

Osoby nie posiadające lub posiadające podstawową wiedzę w zakresie kadrowo-płacowym. Przygotowanie uczestników do pracy w działach personalno-kadrowo-płacowych.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"
Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs "ZFŚS" + imię i nazwisko.

 

                              

 

Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych celem naliczenia odpisu z uwzględnieniem zmian od 01.01.2020

Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego.

Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS.

Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian – na jakie świadczenia mogą być przeznaczone środki.

Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów rozporządzenia unijnego RODO – zmiany od 25.05.2018.

Komisje socjalne a ochrona danych osobowych w świetle RODO

Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS i gromadzenie dokumentów w świetle RODO zmiany w opodatkowaniu świadczeń od 01.01 2018.

Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,pok. 706

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.