KURSY - KSIĘGOWOŚĆ

Obsługa programu Płatnik

Czerwiec 2021 r.

690 zł brutto - zajęcia grupowe

1.350 zł brutto - zajęcia indywidualne

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia

 

 30 godzin dydaktycznych,6 spotkań - zajęcia grupowe

15 godzin dydaktycznych - zajęcia indywidualne

              Zajęcia grupowe w godzinach 16-20

               Zajęcia indywidualne - do uzgodnienia

 

Uczestnicy kursu powinni posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera.
Nabycie umiejętności w posługiwaniu się programem komputerowym Płatnik niezbędnych do pracy w działach kadrowo - płacowych.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego "Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs „Obsługa programu komputerowego Płatnik” + imię i nazwisko.

 

1.Podstawowe zasady obsługi programu Płatnik.

2.Zakładanie nowej firmy i administrowanie jej danymi.

3.Obsługa kartotek Płatnika.

4.Obsługa kartotek ubezpieczonych.

5.Dokumenty ZUS zgłoszeniowe i rozliczeniowe.

6.Tworzenie i obsługa zestawów zgłoszeniowych.

7.Korygowanie dokumentów zgłoszeniowych.

8.Tworzenie i obsługa zestawów rozliczeniowych.

9.Korygowanie dokumentów.

10.Wyrejestrowanie ubezpieczonych z ZUS.   

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII, pok. 706

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

 89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.