Profesjonalna Asystentka/Sekretarka

Czerwiec 2021 r.

1.200 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia

 

 35 godzin dydaktycznych*, 7 spotkań

* godzina dydaktyczna - 45 minut

 Zajęcia odbywają się 2/3x w tygodniu

               w godzinach 16-20               

Uczestnicy kursu powinni posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera.
Rozwój umiejętności osobistych i zawodowych asystentek, dotyczących organizacji i działania w dzisiejszych warunkach biznesowych. Wskazanie roli biznesowej jaką pełni asystentka.

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs: "Profesjonalna Asystentka” + imię i nazwisko..

 

Blok I – 15 godzin dydaktycznych:

1.Profesjonalizm Asystentki (kultura osobista; prezencja, biznesowy „dress code”).

2.Tworzenie pozytywnego wizerunku firmy (etykieta biznesu w pracy Asystentki).

3.Zasady organizacji i zarządzania biurem (organizacja pracy własnej, przełożonego).

4.Zapewnienie płynnego obiegu informacji w firmie (planowanie, zarządzanie czasem, priorytety, monitoring realizacji).

5.Fazy obiegu dokumentów.

6.Korespondencja (papierowa i elektroniczna):

- instrukcja kancelaryjna,

- przyjmowanie i wysyłanie korespondencji (zasady rejestracji, znakowania i rozdzielania dokumentacji),

- porządkowanie i archiwizacja dokumentów.

7.Zasady etykiety w korespondencji przez Internet.

8.Komunikacja w biznesie (konwersacja, aktywne słuchanie, „small talk”; błędy-jak ich uniknąć).

9.Profesjonalne prowadzenie rozmów telefonicznych (telefoniczny savoir-vivre; błędy-jak ich uniknąć).

10.Przyjmowanie i obsługa interesantów (zasady, etykieta, błędy- jak ich uniknąć).

11. Organizacja spotkań, narad, wyjazdów, i imprez biznesowych (agenda spotkania; przygotowanie miejsca spotkania, catering, anonsowanie gości, błędy-jak ich uniknąć).

 

Blok II – 20 godzin dydaktycznych:

1. Pakiet OFFICE – zadania asystenckie w biznesie (WORD,  EXCEL, POWER POINT):

- tworzenie listów formalnych z wykorzystaniem funkcjonalności programu WORD.

- tworzenie listów seryjnych z wykorzystaniem funkcjonalności programu WORD i EXCEL.

- tworzenie kalkulatorów ofertowych z wykorzystaniem programu EXCEL.

- tworzenie elektronicznych grafików i prostych kalendarzy biznesowych w programie EXCEL.

- tworzenie rejestrów kosztów i raportów kosztowych za pomocą tabel przestawnych w programie EXCEL.

-tworzenie baz adresowych i narzędzi do ich przeszukiwania za pomocą zadanego kryterium w programie EXCEL.

-tworzenie profesjonalnych ankiet w arkuszach EXCEL.

-profesjonalne prezentowanie danych przy wykorzystaniu funkcjonalności programów EXCEL, WORD i POWER POINT.

2. Obsługa poczty elektronicznej.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

 89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.