KURSY - KSIĘGOWOŚĆ

Obsługa programu Płatnik

do uzgodnienia / I połowa sierpnia 2019 r.

690 zł brutto - zajęcia grupowe

1.350 zł brutto - zajęcia indywidualne

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia

 

                       30 godzin dydaktycznych, 6 spotkań- zajęcia grupowe

                       20 godzin dydaktycznych - zajęcia indywidualne

              Zajęcia grupowe; w godzinach 16:15-20:00 

               Zajęcia indywidualne - do uzgodnienia

 

Uczestnicy kursu powinni posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera.
Nabycie umiejętności w posługiwaniu się programem komputerowym PŁATNIK niezbędnych do pracy w działach kadrowo - płacowych.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs „Obsługa programu komputerowego PŁATNIK” + imię i nazwisko.

 

1. Obsługa interfejsu użytkownika - podstawowe zasady pracy w programie Płatnik- opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie.

2. Ustawianie parametrów programu niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentów do ZUS.

3. Import danych z programów kadrowo-płacowych do programu Płatnik.

4. Zakładanie kartoteki płatnika i dokonywanie zmian w Rejestrze Płatnika. Potwierdzanie danych płatnika w ZUS.

5. Zmiana czy korekta ? - tryby przygotowywania dokumentów zgłoszeniowych.

6. Wykorzystanie danych z Rejestru Płatnika do tworzenia dokumentów zgłoszeniowych firmy - prawidłowe przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek.

7. Wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych - zakładanie kartoteki ubezpieczonego oraz modyfikacja danych w Rejestrze.

8. Prawidłowe sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego:

9. Zmiany i korekty danych płatnika składek i ubezpieczonego ( przygotowanie dokumentów zmieniających/korygujących).

10. Tworzenie raportów rozliczeniowych miesięcznych imiennych oraz deklaracji miesięcznej
( raporty RCA, RSA, RZA i deklaracja DRA) - zasady prawidłowego ich sporządzania i korygowania.

11. Zestawy wprowadzone i zestawy wysłane , komplety rozliczeniowe z ZUS, komunikaty z ZUS.

12. Statusy dokumentów i statusy weryfikacji.

13. Metody wysyłki dokumentów do ZUS i podpis kwalifikowany - ustawienia programu i wysyłka dokumentów do ZUS. Raporty o wysyłce i potwierdzeniu - statusy przetwarzania dokumentów.

14. Tworzenie dokumentów Informacji Miesięcznych i Informacji Rocznych dla ubezpieczonych.

15. Zarządzanie certyfikatami.

16. Tworzenie dokumentów płatniczych.

17. Przydatne narzędzia w pracy z programem: (filtry i słowniki, zastosowanie kreatorów do tworzenia dokumentów, kopiowanie dokumentów)

 

18. Przygotowanie dokumentu ZUS IWA.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

 89 5 27 58 25

pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności. 

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.