KURSY - KSIĘGOWOŚĆ

Obsługa programu Rewizor

II połowa października 2019 r.

 

 


690 zł brutto - zajęcia grupowe

1.350 zł brutto - zajęcia indywidualne

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia

 

                       30 godzin dydaktycznych, 6 spotkań- zajęcia grupowe

                       15 godzin dydaktycznych - zajęcia indywidualne

              Zajęcia grupowe; w godzinach 16:00-20:00 

               Zajęcia indywidualne - do uzgodnienia

 

Uczestnicy kursu powinni posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera.
Nabycie umiejętności w posługiwaniu się programem komputerowym Rewizor niezbędnych do pracy w działach księgowych.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego "Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs „Obsługa programu komputerowego Rewizor” + imię i nazwisko.

 

1.        Podstawowe zasady obsługi programu.

2.        Zakładanie nowej firmy i administrowanie jej danymi.

3. Wprowadzanie podstawowych parametrów dotyczących prowadzenie księgowości komputerowej.

4.   Wprowadzanie bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia w pierwszym roku pracy z programem.

5.        Definiowanie bilansu.

6.        Definiowanie rachunku zysków i strat.

7.        Ewidencja operacji księgowych w różnych wariantach kosztów.

8.        Tworzenie i wykonywanie raportów.

9.        Zestawienie kontrolne księgowań i wydruk dzienników.

10.     Zamykanie okresów sprawozdawczych i roku obrachunkowego.

11.     Sporządzanie deklaracji podatkowych.

12.     Drukowanie dokumentów zaksięgowanych lub umieszczonych w buforze.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

 89 5 27 58 25

pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności. 

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.