Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych

  

 

Czerwiec 2021 r.

 

360 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia

 

4 godziny dydaktyczne*, 1 spotkanie

*godzina dydaktyczna - 45 minut

 

 

Zajęcia odbywają się w godzinach 16-19

 

 

 1. Podróż służbowa - uwagi ogólne (podstawy prawne, definicje, różnice między podróżą służbową a oddelegowaniem i wyjazdem na szkolenie).
 2. Czas i miejsce rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej krajowej i zagranicznej (omówienie problematyki podróży łączonych).
 3. Polecenie wyjazdu służbowego. Elementy konieczne.
 4. Regulacje dotyczące diet.
 5. Zapewnienie całodziennego i częściowego wyżywienia.
 6. Zwrot kosztów przejazdu.
 7. Zwrot kosztów noclegu.
 8. Zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową w kraju i zagranicą.
 9. Zwrot innych udokumentowanych wydatków w stosunku do uzasadnionych potrzeb.
 10. Dokumentowanie poniesionych przez pracownika wydatków.
 11. Zaliczka na poczet podróży służbowej.
 12. Należności z tytułu podróży służbowych, a podatkowy koszt uzyskania przychodu.
 13. Należności z tytułu podróży służbowych, a możliwość powstania przychodu u pracownika. Bieżące orzecznictwo i interpretacje.
 14. Należności z tytułu podróży służbowych oraz szkoleń, a kwestia składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

 

Przesłanie e-mailem (pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Kurs "Rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych" + imię i nazwisko.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII, pok.706

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

 

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.