KURSY - NOWOCZESNA FIRMA


Tematyka szkoleń:

Kosztorysowanie robót w produkcji i usługach z zastosowaniem narzędzi AutoCAD i EXCEL

Pakiet OFFICE dla kadrowców

Elementy kultury i klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie

Zarządzanie zespołem, przywództwo i motywowanie

Efektywna komunikacja i współpraca w zespole

Zasady prowadzenia rozmowy z klientem

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy

Radzenie sobie ze stresem

Celem szkoleń rekomendowanych przez Ośrodek Kształcenia PTE prowadzony przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w bloku tematycznym „Nowoczesna Firma” jest nabycie wiedzy i umiejętności w aspektach autoprezentacji niezbędnej we współczesnych realiach funkcjonowania firm i korporacji przy założeniu, że wizerunek firmy to również wizerunek poszczególnych pracowników.

Dzięki szkoleniom uczestnicy:

  • będą świadomi swojego wkładu w budowanie wizerunku organizacji,
  • uświadomią sobie znaczenie odpowiedniego doboru stroju i autoprezentacji biznesmena w czasie kontaktów z otoczeniem,
  • nabiorą pewności siebie w kontakcie z partnerami firmy,
  • będą świadomi budowania własnego wizerunku zgodnego z pożądanym wizerunkiem firmy w jej otoczeniu

 

 

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.