Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy

 

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku1.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku2.jpg

650 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

Czerwiec 2021 r.

 

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku3.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku4.jpg

8 godzin dydaktycznych*, 1 spotkanie

* godzina dydaktyczna  - 45 minut

           

-

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku5.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku6.jpg

Kurs skierowany jest do:

Kadry kierowniczej, pracowników, właścicieli firm, menedżerów.

Osób które czują, że wykonują wiele zadań na raz, często kosztem życia prywatnego.

Osób które nie planują zadań lub nie mają silnej woli by konsekwentnie trzymać się założeń.

Osób które chcą zwiększyć swoją wydajność, chcą nauczyć  się właściwego wyznaczania celów i priorytetów w działaniu, chcą lepiej organizować swój czas.


Szkolenie z zakresu zarządzanie sobą w czasie – umiejętności, która jest dziś bezcenna, uczy jak planowanie zadań w pracy pozwala nam zwiększyć swoją efektywność osobistą i jak dzięki temu przyczynia się to do wzrostu wydajności naszej pracy. Dziś zamiast skupiać się na właściwym robieniu rzeczy należy skoncentrować się na robieniu właściwych rzeczy. Efektywne zarządzanie czasem to dodatkowo robienie rzeczy we właściwej kolejności Na czas nie mamy wpływu, mamy natomiast wpływ i możemy wybierać to, co i jak będziemy robić w danym czasie.

 

Cele:

  • Podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i organizowania pracy (swojej, ale też i podległych pracowników),
  • Nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania,
  • Dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy.
  • Nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu.
  • Poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem
  • Wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem.

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku8.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku7.jpg

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionej

"Formularz zgłoszeniowy". Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

  Tytułem: Opłata za kurs "Zarządzanie sobą w czasie i  organizacja czasu pracy” + imię i nazwisko.

 

Wprowadzenie do tematu, analiza potrzeb, analiza rzeczywistego spędzania czasu.

Proces wytyczania celów i priorytetów.

Zasady zarządzania priorytetami.

Efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia.

Realizacja zadań –klucz do efektywności zawodowej.

Bariery w zarządzaniu sobą w czasie i jak sobie z nimi radzić.

Jak pracować w erze opartej na reagowaniu. 

Delegowanie zadań i elementy efektywnej komunikacji.

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku9.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku10.jpg

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.