Zarządzanie zespołem, przywództwo i motywowanie


http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku1.jpg

  

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku2.jpgII połowa września 2019 r.


650 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku3.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku4.jpg

14 godzin dydaktycznych*, 2 spotkania 

*godzina dydaktyczna  - 45 minut

 

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku5.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku6.jpg

Kurs skierowany jest do:

Osób chcących poznać zasady rozmowy z klientem.

Kadry kierowniczej, pracowników, właścicieli firm, menedżerów.

Ideą przewodnią szkolenia jest ujęcie w przystępny sposób fundamentalnych zasad w pracy menadżera, które zagwarantują pozytywne efekty w dziedzinie zarządzania ludźmi i procesami jakie się tworzą w relacjach międzyludzkich. Bez znajomości tych reguł trudno mówić o jakimkolwiek skutecznym zarządzaniu.

Zdobycie wiedzy z zakresu: budowania i zarządzania zespołem, zaangażowania zespołu i podnoszenie efektywności pracy, budowania autorytetu lidera, skutecznego motywowania i nagradzania pracowników oraz nabycie umiejętności integracji zespołu, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami pracowników, komunikacji w zarządzaniu, dostosowania stylu zarządzania do typu pracownika i sytuacji.

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku8.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku7.jpg

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego "Formularza zgłoszeniowego"fileadmin/user_upload/documents/Karta__Zarzadzanie_zespolem__przywodztwo_01.09.2016.pdf

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs "Zarządzanie zespołem, przywództwo i motywowanie” + imię i nazwisko

 • Wiedza o klientach.
 • Bezpośrednia obsługa klienta.
 • Efektywna komunikacja.
 • Powitanie.
 • Ustalenie celu rozmowy i szczegółów pozwalających na przygotowanie i zaprezentowanie rozwiązania.
 • Typologia klientów i dostrajanie się do poszczególnych typów.
 • Kontrolowanie rozmowy oraz przekazywanie informacji i propozycji rozwiązań.
 • Rola wyraźnej komunikacji w budowaniu relacji interpersonalnych.    
 • Odpowiadanie na zastrzeżenia klientów.
 • Asertywność podczas rozmowy telefonicznej.
 • Podsumowanie i zakończenie rozmowy.

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku9.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku10.jpg

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

Zaświadczenie potwierdza podniesienie umiejętności. 

Wzór zaświadczenia.

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.