Zarządzanie zespołem, przywództwo i motywowanie


http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku1.jpg

  

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku2.jpg

                  

Czerwiec 2021 r.

 


650 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku3.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku4.jpg

8 godzin dydaktycznych*, 1 spotkanie

*godzina dydaktyczna  - 45 minut

Spotkanie w godzinach 9:00-15:00

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku5.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku6.jpg

Kurs skierowany jest do kadry kierowniczej, pracowników, właścicieli firm, menedżerów.

Ideą przewodnią szkolenia jest ujęcie w przystępny sposób fundamentalnych zasad w pracy menadżera, które zagwarantują pozytywne efekty w dziedzinie zarządzania ludźmi i procesami jakie się tworzą w relacjach międzyludzkich. Bez znajomości tych reguł trudno mówić o jakimkolwiek skutecznym zarządzaniu.

Zdobycie wiedzy z zakresu: budowania i zarządzania zespołem, zaangażowania zespołu i podnoszenie efektywności pracy, budowania autorytetu lidera, skutecznego motywowania i nagradzania pracowników oraz nabycie umiejętności integracji zespołu, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami pracowników, komunikacji w zarządzaniu, dostosowania stylu zarządzania do typu pracownika i sytuacji.

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku8.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku7.jpg

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego "Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs "Zarządzanie zespołem, przywództwo i motywowanie” + imię i nazwisko

     Najważniejsze funkcje menedżera.
     Komunikacja w zarządzaniu.
     Budowanie relacji.    
     Asertywność szefa.
     Realizacja zadań.
     Rozpoznawanie osobistych stylów zarządzania.
     Budowa i zarządzanie zespołem.      
     Integracja zespołu.    
     Zaangażowanie zespołu i podnoszenie efektywności pracy.
     Rozwiązywanie konfliktów wewnątrz grupy.

     http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku9.jpg

     http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku10.jpg

     Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

     ul. 1 Maja 13, piętro VII,

     (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

     89 5 27 58 25

     pte@pteolsztyn.edu.pl


     Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

     WZÓR ZAŚWIADCZENIA

     Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.