Obsługa klienta w procesie sprzedaży z elementami autoprezentacji

1.080 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

Czerwiec 2021 r.

20 godzin dydaktycznych*, 4 spotkania

* godzina dydaktyczna - 45 minut

Zajęcia odbywają się w godzinach 16:00-20:00

 

 

Kierownicy i ich zastępcy w małych i średnich firmach, wykonujący prace związane z zarządzaniem ekipą handlową i bezpośrednią obsługą klienta oraz z prezentacją swojej firmy/oferty handlowej wobec szerszego gremium.

 

Zajęcia prowadzone są przy pomocy dynamicznych metod partycypacyjnych i warsztatów, prezentacji multimedialnych oraz kamery (rozmowa handlowa, autoprezentacja), wykład ograniczony do minimum. Główny nacisk położony jest na przekazanie praktycznych metod i procedur postępowania wspomagających procesy sprzedaży i bezpośredniej obsługi klienta w ujęciu procesowym w przekrojach strategicznym, taktycznym i operacyjnym.   

Program szkolenia:

• Zagadnienia wstępne – specyficzne potrzeby słuchaczy związane ze szkoleniem

• Uwarunkowania sprzedaży:

o Cele i zadania sprzedaży

o Trendy rozwoju sprzedaży

o Uwarunkowania rynkowe

o Specyficzne potrzeby i sposób postępowania klienta o Koszty obsługi klienta

• Obsługa klienta. Wymiary jakości obsługi klienta

o Prowadzenie rozmowy handlowej

o Obsługa trudnego klienta

o Logistyka i obsługa posprzedażna

o Organizacja ekipy handlowej i korzyści z nią związane. Obowiązki menedżera sprzedaży.

• Autoprezentacja/prezentacja

o Indywidualna/publiczna

o Mowa ciała

o Przygotowanie do prezentacji

 Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

Jest to szansa na udoskonalenie własnych umiejętności jako menedżera i sprzedawcy lub w przypadku osób przygotowujących się do zawodu – poznanie całego procesu sprzedaży, poznanie nowego, procesowego podejścia do zarządzania procesem obsługi klienta, znalezienie lub wypracowanie metod udoskonalenia własnego stylu pracy w ramach przedsiębiorstwa i ekipy handlowej oraz współpracy z otoczeniem i klientem, nawiązanie nowych kontaktów (szkolenia otwarte) i wymianę doświadczeń związanych z funkcjonowaniem firmy.

Czego Cię nauczymy?

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy powinni: • znać zaprezentowane podejścia do procesów i strategii sprzedaży i obsługi klienta i wybrać najlepsze dla swojego przedsiębiorstwa • znać schematy postępowania w odniesieniu do klienta i audytorium • umieć dobierać odpowiednie procesy sprzedażowe i metody oceny ich skuteczności • umieć przygotować założenia do projektowania systemu sprzedaży z uwzględnieniem interesów swojego przedsiębiorstwa i docelowych klientów • rozumieć różnicę i korzyści wynikające z procesowego podejścia do sprzedaży, szczególnie w powiązaniu z innymi członami strategii marketingowej przedsiębiorstwa.

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego fileadmin/user_upload/documents/01.Formularz_zgloszeniowy_na_szkolenie__Obsluga_klienta_w_procesie_sprzedazy_z_elementami_autoprezentacji.pdf"Formularza zgłoszeniowego".

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs "Obsługa klienta w procesie sprzedaży z elementami autoprezentacji" + imię i nazwisko.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.