Radzenie sobie ze stresem

 

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku1.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku2.jpg

         

Czerwiec 2021 r.

890 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku3.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku4.jpg

    15 godzin dydaktycznych*, 2 spotkania

* godzina dydaktyczna  - 45 minut

 

-

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku5.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku6.jpg

Kurs skierowany jest do:

Osób zainteresowanych radzeniem sobie ze stresem.

Kadry kierowniczej, pracowników, właścicieli firm, menedżerów.
Celem głównym szkolenia jest nauka kontrolowania własnych emocji i emocji partnera interakcji. Dodatkowo uczestnicy zyskają przydatne umiejętności: podwyższenie swobody intelektualnej i zdolności percepcyjnych w warunkach krytycznych oraz zwiększenie motywacji zawodowej i uzyskanie wglądu w obszarze deficytów własnej osobowości. Wzmocnią także swoją odporność psychiczną, pewność siebie i wykształcą nowy, efektywny system kontroli konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych w stosunku do organizacji zawodowej.

Korzyści ze szkolenia:

 • Udział w szkoleniu uświadomi uczestnikom jak radzić sobie ze stresem.
 • Pomoże zrozumieć jakie są jego przyczyny oraz jak analizować i planować kontrolę stresu, a także techniki zarządzania nim. znają techniki pozwalające zredukować stres  potrafią radzić sobie zarówno ze stresem krótkotrwałym, jaki w długotrwałej sytuacji stresowej.

  

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku8.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku7.jpg

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego

"Formularza zgłoszeniowego".fileadmin/user_upload/documents/01.Formularz_zgloszeniowy_na_szkolenie__Radzenie_sobie_ze_stresem.pdf Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs "Radzenie sobie ze stresem” + imię i nazwisko.

 

  Indywidualna samoanaliza.

  Techniki radzenia sobie ze stresem.

  Radzenie sobie z dyskomfortowymi emocjami.

  Postawa asertywna.

  Próba stworzenia osobistego programu walki ze stresem

  Aktywne metody radzenia sobie ze stresem

  Rodzaje zachowań w sytuacjach trudnych: agresja, uległość, asertywność.

  Delegowanie uprawnień, motywacja

  Psychologiczne mechanizmy obronne w sytuacjach trudnych.

  Techniki i metody redukcji stresu

  Modyfikacja nieprzystosowawczych oczekiwań i automatycznych myśli.

  Trening samoobserwacji emocjonalnej

  Otwarta komunikacja w efektywnym zespole.

  Zarządzanie konfliktem interpersonalnym.

  Myślenie pozytywne i nienegatywne.

  http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku9.jpg

  http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku10.jpg

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

  ul. 1 Maja 13, piętro VII,

  (wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

  89 5 27 58 25

  pte@pteolsztyn.edu.pl

  Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

  WZÓR ZAŚWIADCZENIA

  Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.