Efektywna komunikacja i współpraca w zespole.

 

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku1.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku2.jpg

Czerwiec 2021 r.


1.290 zł brutto

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku3.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku4.jpg

20 godzin dydaktycznych*, 4 spotkania

* godzin dydaktycznych - 45 minut

Zajęcia odbywają się w godzinach 16:10-20:00

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku5.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku6.jpg

Kurs skierowany jest do:

Osób zainteresowanych polepszeniem efektywności komunikacji i współpracy w zespole.

Kadry kierowniczej, pracowników, właścicieli firm, menedżerów.

Szkolenie warsztatowe, pozwala:

Zrozumieć znaczenie relacji międzyludzkich w procesie komunikacji, nabyć umiejętność ich efektywnego kształtowania i przełożenia na współprace w zespole, realizację celów i zadań.

Pogłębić umiejętności asertywnego zachowania.

Zrozumieć relacje międzyludzkie w procesie komunikacji.

Poznać zasad komunikacji interpersonalnej.

Właściwie rozpoznawać typy osobowości i dostosowywać  do nich sposobów komunikacji.

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy będą potrafili:

Zarządzać stresem w sytuacjach konfliktowych.

Określić swoje predyspozycje i wyzwania komunikacyjne.

Diagnozować styl komunikacji własnej i partnera komunikacji.

Rozpoznać reguły rządzące komunikacją, czynniki wpływające na jej skuteczność.

Przekazywać konstruktywną informację zwrotną.

Kształtować komunikaty w sposób dopasowany do rozmówcy.

Właściwie rozpoznawać i stosować komunikaty niewerbalne w relacjach interpersonalnych.

Udoskonalą postawę asertywności.

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku8.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku7.jpg

Przesłanie e-mailem (pte@pteolsztyn.edu.pl) bądź listem wypełnionego "Formularza zgłoszeniowego"

Prosimy o dokonanie opłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w kursie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn

Bank PEKAO S.A. O/Olsztyn: 93 1240 5598 1111 0000 5034 8093

Tytułem: Opłata za kurs "Efektywna komunikacja i współpraca w zespole" + imię i nazwisko. 

Rola komunikacji z życiu jednostki i zespołu.

Style komunikowania się.

Komunikacja asertywna, czyli odwaga bycia sobą.

Komunikacja niewerbalna.

Efektywne zarządzanie czasem pracy  poprzez eliminowanie przeszkód.

Rozwijanie postawy i cech wspierających zdrową reakcję na stres.

Efektywna komunikacja - Jak dotrzeć do rozmówcy?  

Charakterystyka zachowań asertywnych.

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku9.jpg

http://www.pteolsztyn.edu.pl/fileadmin/user_upload/ku10.jpg

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII,

(wieżowiec vis a vis Teatru im. Stefana Jaracza)

89 5 27 58 25

pte@pteolsztyn.edu.pl

Kurs kończy się uzyskaniem „Zaświadczenia o ukończeniu kursu”* na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej (* na podstawie §18 ust.2, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz.1632).

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

Usługa zwolniona z VAT – uczestnik kursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia.