Szkolenia 2018 !!!

Aktualizacja 19 luty 2018 r.

 

H A R M O N O G R A M    S Z K O L E Ń  

( Aktualizacja 23 luty 2018 r.; godz.11:00 )

S Z C Z E G Ó Ł Y

 

 Zapisy

 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Oddział w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, piętro VII (pok. 706), 10-117 Olsztyn

89 5 27 58 25

pte@remove-this.pteolsztyn.edu.pl